www.esf.gov.sk
www.gender.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.eige.europa.eu
www.esfem.sk
www.vop.gov.sk
www.tvba.sk
www.pramen.info
SKEN


Bratislavský kraj
Centrum vzdelávania MPSVR SR
Špitálska 25, blok B
811 08 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Knižnica KKM Bratislava:
Zoznam titulov KKM Bratislava
Titulné strany knižných publikácii

Manažérka KKM:
Mgr. Eva Elefantová
E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
Tel.: +421 2 2045 6100

  • zabezpečuje správu knižného fondu projektu /výpožičky knižného fondu, registrácia čitateľov, katalogizácia knižného fondu/
  • na požiadanie zašle zoznam dostupných knižných publikácií
  • technické zabezpečenie členov riadiaceho tímu projektu


Oznamy KKM IRR Bratislava:

Vyhlásenie výsledkov krajského kola súťaže "Výnimočné ženy Slovenska"

Dňa 16.6.2011 v rámci KKM Bratislava sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov krajského kola súťaže "Výnimočné ženy Slovenska". Oceneným ženám blahoželáme a ostatným ďakujem za účasť.


Prednáška na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave

Dňa 24.10.2011 sa uskutočnilo Vzdelavánie pracovníkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Vazovova 7/A, lektorka p. Šimková.
Vzdelávanie zamestnancov Ministerstva obrany SR v Bratislave

Dňa 30.6.2011 a 13.7.2011 sa uskutočnilo Vzdelávanie zamestnancov Ministerstva obrany SR v Bratislave, lektorka p. Pietruchová.

Vzdelávanie zamestnancov Ministerstva hospodárstva SR v Bratislave

Dňa 31.5.2011 sa uskutočnilo Vzdelávanie zamestnancov Ministerstva hospodárstva SR v Bratislave, lektorka p. Pietruchová.Vzdelavánie študentiek a študentov gymnázia Juraja Hronca v Bratislave

Dňa 24.5.2011 sa uskutočnilo Vzdelavánie študentiek a študentov gymnázia Juraja Hronca v Bratislave, lektorky p.Farkašová, p.Malíková.Stretnutie so seniormi v Stupave, 17.5.2011

Dňa 17.5.2011 v rámci KKM Bratislava prebehlo vzdelávanie v Stupave, s miestnymi seniormi. Lektorka Janette Šimková sa venovala pätnástim seniorom, ktorím priblížila problematiku rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí žien a mužov. V diskusii seniori prejavili pokrokové zmýšľanie.
Vzdelávanie v Centre voľného času Malacky, 4.5.2011

Dňa 4.5.2011 v rámci KKM Bratislava prebehlo vzdelávanie v Malackách, Centrum voľného času. Lektorka Janette Šimková sa o 10,00 hod. venovala mamičkám na materskej dovolenke, ktorím priblížila problematiku rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí žien a mužov v doobednajších hodinách, po obede sa venovala ženám, ktoré navštívili Centrum voľného času so záujmom o tému rodovej rovnosti.
Centrum vzdelávania MPSVR
www.esf.gov.sk
Zamestnanosť a sociálna inklúzia