www.esf.gov.sk
www.gender.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.eige.europa.eu
www.esfem.sk
www.vop.gov.sk
www.tvba.sk
www.pramen.info
SKEN


2. ročník súťaže "Výnimočná žena Trenčianskeho kraja"
Pondelok, 18 Jún 2012
Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti Krajské kontaktné miesto Trenčín vyhlasuje 2. ročník súťaže.

Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti
Krajské kontaktné miesto Trenčín
vyhlasuje

II. ročník súťaže "Výnimočná žena Trenčianskeho kraja"


Cieľom súťaže je nájsť a morálne oceniť výnimočné ženy v Trenčianskom kraji, ktoré


  • sú odborníčky, vedú vedecké, výskumné, vývojové a pracovné tímy,
  • svojim prístupom dosahujú výnimočné výsledky v zamestnaní,
  • dávajú prácu aj iným,
  • vynikajú v umení či športe,
  • sú výnimočné ako matky, sestry, dcéry, staré mamy,
  • sú viacnásobné matky alebo náhradné mamy či pestúnky,
  • našli uplatnenie v treťom sektore, vo vzdelávaní a výchove,
  • venujú sa charite, nezištne pomáhajú tým, ktorí to potrebujú,
  • vás zaujali tým, že sú niečím iné a teda VÝNIMOČNÉ

Prihlášky do súťaže môžete posielať do 31.8.2012. Vyhodnotenie sa uskutoční v mesiaci september 2012, kedy spoznáme mená výnimočných žien, ktoré budú symbolicky ocenené na slávnostnom vyhlásení výsledkov sútaže.

Vyplnené prihlášky posielajte mailom na adresu: inovomestska(@)gmail.com alebo kkmtrencin(@)institutrr.sk, prípadne poštou na adresu: IRR KKM Trenčín „Výnimočná žena Trenčianskeho kraja“, Komenského 5, 911 01 Trenčín. Formulár prihlášky v elektronickej forme je zverejnený na internetovej stránke Inštitútu rodovej rovnosti Krajské kontaktné miesto Trenčín.

Poskytnuté osobné údaje budú spracované výhradne vyhlasovateľom a nebudú poskytnuté tretím osobám. S poskytnutými údajmi bude manipulované v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom a plnom znení.PRIHLÁŠKA - vo formáte .rtf


Centrum vzdelávania MPSVR
www.esf.gov.sk
Zamestnanosť a sociálna inklúzia