www.esf.gov.sk
www.gender.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.eige.europa.eu
www.esfem.sk
www.vop.gov.sk
www.tvba.sk
www.pramen.info
SKEN


Krajské kontaktné miesta


alt
Bratislavský kraj
Centrum vzdelávania MPSVR SR
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
Slovenská republika
» viac informácií
alt
Trnavský kraj
KKM IRR Trnava
Pekárska 23
917 01 Trnava
Slovenská republika
» viac informácií
alt
Nitriansky kraj
KKM IRR Nitra
ul. Janka Kráľa 122
949 01 Nitra
Slovenská republika
» viac informácií
alt
Trenčiansky kraj
KKM IRR Trenčín
Komenského 5
911 01 Trenčín
Slovenská republika
» viac informácií
alt
Banskobystrický kraj
KKM IRR Banská Bystrica
Nám. SNP č.7
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
» viac informácií
alt
Žilinský kraj
KKM IRR Žilina
Komenského 48
010 01 Žilina
Slovenská republika
» viac informácií
alt
Košický kraj
KKM IRR Košice
Floriánska 19
040 01 Košice
Slovenská republika
» viac informácií
alt
Prešovský kraj
KKM IRR Prešov
Slovenská 69
080 01 Prešov
Slovenská republika
» viac informácií


Centrum vzdelávania MPSVR
www.esf.gov.sk
Zamestnanosť a sociálna inklúzia