www.esf.gov.sk
www.gender.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.eige.europa.eu
www.esfem.sk
www.vop.gov.sk
www.tvba.sk
www.pramen.info
SKEN


Literárna súťaž pre 3. ročníky stredných škôl
Dňa 21.12. 2011 sa v zasadacej miestnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnilo vyhlásenie víťazných prác 1. ročníka literárnej súťaže s rodovou problematikou v Trenčianskom kraji.Možnosť zúčastniť sa mali študenti a študentky 3. ročníkov stredných škôl a do súťaže sa z oslovených škôl napokon zapojilo deväť.

Čítať na pramen.info


Centrum vzdelávania MPSVR
www.esf.gov.sk
Zamestnanosť a sociálna inklúzia