www.esf.gov.sk
www.gender.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.eige.europa.eu
www.esfem.sk
www.vop.gov.sk
www.tvba.sk
www.pramen.info
SKEN


Opýtajte sa
Nedeľa, 28 November 2010
Opýtajte sa na to, čo Vás zaujíma ohľadom rodovej rovnosti. Naši odborníci sú Vám k dispozícii a radi Vám poradia alebo poskytnú informácie, ktoré potrebujete.

Na Vašu otázku odpovieme hneď, ako to bude možné. Kvalifikované odpovede posielame jednotlivcom na uvedené e-mailové adresy. Najčastejšie a najzávažnejšie otázky s odpoveďami vyberáme a uverejňujeme aj na internetovej stránke pri zachovaní anonymity pisateľov.

Aby sme mohli odpovedať na Váš mail, vyplňte prosím nasledovné údaje. Políčka označené (*) sú povinné.

Napíšte nám
Meno a priezvisko:
E-mail: *
Telefón:
Text otázky: *

Mám záujem o zasielanie noviniek
v Národnom projekte IRR na moju e-mailovú adresu:

Prihlásiť k odberu noviniek:  


Čo by Vás mohlo zaujímať:

Čo vlastne znamená rodová deľba práce a prečo je to problém?

Pod rodovou deľbou práce sa myslí historicky sformovaná deľba medzi platenou a neplatenou prácou v podobe, v ktorej platenú prácu vo verejnej sfére vykonávajú prevažne muži, kým neplatenú prácu vo sfére domácností a rodiny vykonávajú ženy a ony za ňu nesú aj zodpovednosť. Problém spočíva v tom, že rodová deľba práce je spojená s nerovnou distribúciou zdrojov (peňazí) a moci medzi ženami a mužmi a znevýhodňuje ženy.
Ako dostať ženy do vyšších riadiacich pozícií v organizácii alebo firme, keď ony sa do funkcií príliš nehrnú?

To, že ženy samotné nemajú záujem o vykonávanie riadiacich funkcií, je jedným zo stereotypných názorov, ktoré sú síce v bežnom myslení veľmi rozšírené, ale nemusia vždy zodpovedať realite a často nemajú žiadnu empirickú oporu. Preto je dôležité, aby sme sa na to opýtali samotnej ženy, napríklad v rámci nejakého prieskumu. Ďalšou dôležitou vecou je neuspokojiť sa s týmto stereotypným názorom, ale pýtať sa ďalej na to, čo ženám bráni v tom, aby sa usilovali dostať sa na vyššie posty a so znalosťou situácie navrhnúť opatrenia na odstránenie existujúcich prekážok.
Čo je sklenený strop a ako sa prejavuje?

Sklenený strop si máme predstaviť ako komlpexný súbor neformálnych bariér zabraňujúci ženám v tom, aby postúpili na vyššie posty, do riadiacich funkcií a rozhodovacích pozícií (v rôznych oblastiach). Tvoria ho voľným okom neviditeľné prekážky, postoje, normy a hodnoty, ktoré stoja v ceste ženám v ich kariérnom postupe. O existencii skleneného stropu svedčí aj vertikálna rodová segregácia v jednotlivých sférach spoločenského a ekonomického života.
Ženy sú odjakživa vnímané ako „krajšia polovička ľudstva“, ako to krásne a nežné pohlavie. Mohli by byť s tým spokojné, nie?

Áno, ženy sú často vnímané ako „krásne pohlavie“, hoci ideál ženskej krásy sa historicky menil. Nemyslím si však, že ženy by s tým nemali byť spokojné. V súčasnosti pôsobí silný mýtus krásy, ktorý funguje ako kultúrna norma, predpisujúca ženám, že musia byť krásne, že sa musia usilovať o to, aby splnili súčasný ideál krásneho, mladého a štíhleho ženského tela. Tým, že mýtus krásy ženám predpisuje, ako majú vyzerať, obmedzuje ich slobodu voľby. Zaujímavo o tomto probléme píše Naomi Woolf v knihe Mýtus krásy (Aspekt: Bratislava 2000).


Centrum vzdelávania MPSVR
www.esf.gov.sk
Zamestnanosť a sociálna inklúzia