www.esf.gov.sk
www.gender.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.eige.europa.eu
www.esfem.sk
www.vop.gov.sk
www.tvba.sk
www.pramen.info
SKEN


Prednášky


PhDr. Hermina Marekova, PhD
Pondelok, 16 Máj 2011
PhDr. Hermina Marekova, PhD
Prednáška dostupná na našej web stránke.
Viac informácií »
Mgr. Kamila Beňová
Pondelok, 16 Máj 2011
Mgr. Kamila Beňová
Prednáška dostupná na našej web stránke.
Viac informácií »
Natália Sedlák Vendelová, PhD
Streda, 11 Máj 2011
Janette Šimková
Prednáška dostupná na našej web stránke.
Viac informácií »
Mgr. Janette Šimková
Piatok, 06 Máj 2011
Janette Šimková
Prednáška dostupná na našej web stránke.
Viac informácií »
Ing. Oľga Pietruchová, M.A.
Pondelok, 25 Apríl 2011
Janette Šimková
Tréningy dostupné na web stránke autorky.
Viac informácií »
Centrum vzdelávania MPSVR
www.esf.gov.sk
Zamestnanosť a sociálna inklúzia