www.esf.gov.sk
www.gender.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.eige.europa.eu
www.esfem.sk
www.vop.gov.sk
www.tvba.sk
www.pramen.info
SKEN


Ing. Oľga Pietruchová, M.A.
Pondelok, 25 Apríl 2011
Janette Šimková
Tréningy dostupné na web stránke autorky.


Tréningy 1
Tréningy 2


Centrum vzdelávania MPSVR
www.esf.gov.sk
Zamestnanosť a sociálna inklúzia