www.esf.gov.sk
www.gender.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.eige.europa.eu
www.esfem.sk
www.vop.gov.sk
www.tvba.sk
www.pramen.info
SKEN


Prešovský kraj
Adresa:
KKM IRR Prešov
2. poschodie vpravo, č. dverí 204 a 206
Slovenská 69
080 01 Prešov
Slovenská republika
Tel.:
051 / 778 13 34

E-mail:
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
Úradné a výpožičné hodiny:
pondelok: 10:00-16:00 hod
utorok: 09:00-11:00 hod
streda: 09:00-11:00 hod

alt

alt

alt
alt
Manažérka:
Mgr. Martina Adamkovičová

Tel.: 0907 906 453Asistent manažérky:
Mgr. Juraj Štoffa

Konzultantka KKM:
Mgr. Monika Bosá PhD.

Knižnica KKM Prešov:
Zoznam titulov KKM Prešov


Oznamy a aktivity KKM IRR Prešov:

KKM Prešov: Seminár Rodová rovnosť a sociálny dialóg


KKM Prešov: Nebeský víkend v penzióne Nebeski


II. ročník súťaže VÝNIMOČNÉ ŽENY PREŠOVSKÉHO KRAJA


Súťaž Výnimočné ženy Slovenska v Prešovskom kraji

Účasť pracovníkov KKM Prešov na krajskej porade riaditeľov a riaditeliek stredných škôl Prešovského kraja
24. marec 2011, Tatranská Lomnica
alt


Informácia o zasadnutí Expertnej skupiny IRR KKM Prešov dňa 17. marca 2011
17. marec 2011, Prešov
alt alt


Súťaž Významná rodáčka
Súťaž bola vyhlásená v januári 2011. Uzávierka súťaže bola ku dňu MDŽ, do súťaže sa prihlásilo 11 škôl s 36 prácami.Prezentácia KKM Prešov a následná diskusia so študentami a študentkami Katedry edukológie a sociálnej práce Prešovskej univerzity
Udalosť bola dňa 7. marca 2011 v Divadle Jonáša Záborského v rámci predstavenia Divadla na Zábradlí "Šmíračky". Predstavenie a diskusia boli venované reprodukčným právam dievčat.


Prezentácia činnosti KKM Prešov v Rádiu Prešov, dňa 4. marca 2011.
Hosťom v štúdiu bola za KKM Prešov Mgr. Monika Bosá, PhD. konzultantka - odborná garantka


1. vstup

2. vstup

3. vstup

4. vstup


Centrum vzdelávania MPSVR
www.esf.gov.sk
Zamestnanosť a sociálna inklúzia