www.esf.gov.sk
www.gender.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.eige.europa.eu
www.esfem.sk
www.vop.gov.sk
www.tvba.sk
www.pramen.info
SKEN


Trenčiansky kraj

E-mail:
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
Manažérka:
Ing. Iveta Novomestská

Tel.: 0918 818 224
Konzultantka KKM:
Mgr. Anna Mondeková
Knižnica KKM Trenčín:
Zoznam titulov KKM Trenčín

Knihy sú k dispozícii na zapožičanie zdarma:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín

Univerzitná knižnica sa nachádza na adrese:
Horný Šianec 9
Trenčín, 911 01
tel.: 032/6521559, 7400170, kl. 169


Oznamy KKM IRR Trenčín:

KKM Trenčín: Profil podnikateľky - Marta Majercik
V skutočne mladom veku, bez predchádzajúcej inštruktorskej skúsenosti, vyzbrojená len vlastným entuziazmom a odhodlaním, Marta odštartovala vlastnú školu tanca Latinodance by Marta najprv len v Považskej Bystrici a neskôr v celom kraji.


KKM Trenčín: Profil podnikateľky - Lucia Ďurkovičová
LUCIA ĎURKOVIČOVÁ, majiteľka prvej kaviarne, v ktorej sa hovorí rukami. V Prievidzi sa jej podarilo vybudovať chránenú dielňu, prvú kaviareň, s možnosťou sebarealizácie sluchovo postihnutých. Sama je jednou z nich.


KKM Trenčín: Podnikateľky Trenčianskeho kraja
Aktivita má za cieľ podporiť rozvoj podnikania žien v Trenčianskom kraji ako aj morálne oceniť a vyzdvihnúť dôležité miesto žien vo sfére podnikania.


Prehliadka výtvarných prác KKM TN
Krajské kontaktné miesto Trenčín otvorilo dňa 31. mája 2012 výstavu k 1. ročníku prehliadky výtvarných prác materských škôl Trenčianskeho kraja s rodovou tematikou.

2. ročník súťaže "Výnimočné ženy Trenčianskeho kraja"
Inštitút rodovej rovnosti Krajské kontaktné miesto Trenčín vyhlasuje 2. ročník súťaže "Výnimočné ženy Trenčianskeho kraja".

Záverečná správa z 2. pracovného zasadnutia Expertnej skupiny KKM Trenčín

Literárna súťaž pre 3. ročníky stredných škôl v Trenčianskom kraji

Súťaž Výnimočné ženy Slovenska v Trenčianskom kraji

Ďakujeme sponzorom, ktorí nám pomohli pri realizácii a vyhodnotení súťaže VŽS, zabezpečením cenných výhier, priestorov a občerstvenia.

alt

alt

Ďakujeme!


Detský výtvarný a literárny Trenčín - Celý článok

Trenčín


Aupark Ladies Run - Celý článok

Bratislava, 25. 6. 2011


Informácia o záveroch z prvého pracovného zasadnutia expertnej skupiny IRR KKM Trenčín

7.apríl.2011, Trenčín


Vyznanie jari, IRR KKM Trenčín

28.apríl.2011, Trenčín


Výstava venovaná ženám vo výtvarnom umení.

Nové Mesto nad Váhom


Centrum vzdelávania MPSVR
www.esf.gov.sk
Zamestnanosť a sociálna inklúzia